English Bulgarian Croatian German Greek Polish Russian Serbian

Psychoterapia

?Jeeli chcesz pokona swoich wrogw, najpierw pokonaj siebie, swojesaboci i zenawyki.?
?Chcesz by wolnym czowiekiem, poznaj siebie, swoje saboci i zalety?

Co ludzie robi z wikszoci swoich problemw?

1. Psychoterapia i pomoc terapeutyczna przeznaczona jest dla:

* osb dorosych
* kobiet i mczyzn
* osb chccych lepiej pozna siebie
* tych, ktrzy maj problemy lub cierpi z powodu niskiego poczucia wartoci
* niezadowolonych z ycia lub ktrego z jego aspektw
* osb pracujcych w cigym stresie
* ludzi, ktrzy pragn przey ycie peniej i dowiadcza go intensywniej
* osb przechodzcych kryzysy yciowe, zaamania
*tych, ktrzy dowiadczaj brak sensu ycia lub nie potrafi znale sobie celu w yciu.

2.Inspiracje do mojej pracy czerpi ze Szkoy PsychoterapiiPsychoanalitycznej i nie tylko

Terapia Psychoanalityczna opiera si na zaoeniu, e potrzeba wsparcia i pomocy ley w naturze czowieka, a bliski, peen akceptacji i zrozumienia kontakt z drug osob, waciwy relacji terapeutycznej, umoliwia rozwizanie trudnoci, odzyskanie si psychicznych i rozwj. W zalenoci od potrzeby korzystam i inne techniki terapeutyczne jak psychodrama, terapia behawioralna.

Terapeuta stosujcy t metod pomaga w poszukiwaniu wasnej drogi, pomaga uporzdkowa yciowe dowiadczenia oraz zrozumie te, ktre powodoway poczucie niespenienia przez cae ycie.Nie krytykuje, nie wyraa opinii. Prowadzi do samodzielnoci i odwagi w podejmowaniu yciowych wyborw, podjcia odpowiedzialnoci za wasne ycie.

Terapia ta jest przeznaczona dla osb z problemami zwizane z wyraaniem wasnych uczu, w depresji, nie mog si odnale w yciu codziennym oraz tych, ktrych gwnym celem jest lepiej i peniej pozna samego siebie, ktrzy chc pozna wasne emocje i nauczy si kierowa wasnym zachowaniem.

Kady psychoterapeuta wie, e pierwszym zasadniczym krokiem w terapii jest przyjcie przez pacjenta odpowiedzialnoci za swoje ycie. Dopki kto wierzy, e jego problemy powodowane s jak zewntrzn si, terapia nie moe ruszy z miejsca. Jeli bowiem problem ley poza mn, to dlaczego ja mam si zmienia?

Irvin D. Yalom amerykaski psychoterapeuta, autor ?Daru Terapii?

Psychoterapeuta nie wyrcza Ci w yciu,
ale pomaga znale jego sens.

3. Informacje o terapii

Sesje odbywa si minimum raz w tygodniu, w moim gabinecie na ul Wojciecha 12 w Szczecinie. Czas trwania terapii jest 50 min z wyjtkiem konsultacji indywidualnych. Terapia moe trwa kilka miesicy do kilku lat w zalenoci od tego czego chcesz osign.

* Termin kadej sesji jest uzgadniany z Tob indywidualnie.
* Czas trwania jednej sesji ? godzina.
* Koszt jednej sesji wynosi 100 z.

Spotkania odbywaj si w prywatnym gabinecie. Nie wymagam podawania adnych danych personalnych.
Zapewniam cakowit dyskrecj i anonimowo.

4. Dla zainteresowanych psychoterapia psychoanalityczna proponuje: linki: http://www.kspp.edu.pl

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasza strona lepiej spenia Pastwa oczekiwania. Mona zablokowa zapisywanie cookies, zmieniajc ustawienia przegldarki. Szczegowe informacje znajduj si w polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.